Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni

Kişisel verilerin korunması PepsiCo bünyesinde yer alan Pepsi-Cola Servis ve Dağıtım Limited Şirketi, Fruko Meşrubat San Ltd Şti, Frito Lay Gıda San ve Tic AŞ (“PepsiCo”) için önemli bir konudur. Bu bilgilendirme metni, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVK Kanunu”) uygun olarak, mobil uygulamaya üye olurken sağladığınız kişisel verilerin hangi amaçlar ve hukuki sebeplerle işlendiği, verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla alınan güvenlik tedbirleri ile haklarınıza ilişkin açıklamalar içermektedir.

• Hangi Kişisel Verilerinizi Toplamaktayız?

Size sunduğumuz hizmet kapsamında aşağıda belirtilen kişisel verilerinizi işliyoruz:

 Erişilen Bilgiler   Kullanım Amaçları
 ad soyadı, doğum tarihi, cinsiyet, adres, şehir, Advertising ID  Üyelik kaydı, çekiliş ve kampanyalara katılmanız
halinde kaydınızı oluşturmak için kullanılır.
 e-posta adresi, telefon numarası  

 Üyelik kaydı ve kampanya süreçlerinde iletişimde

olmak ve bilgilendirmek için kullanılır.

 internet kullanım verisi, operatör bilgisi, cihaz
bilgisi, ağ bağlantı bilgisi
 Uygulama kullanımında herhangi bir sorun
yaşanması durumunda sorun tespiti için kullanılır.
 telefonda yüklü olan uygulama bilgisi  

 İlgi alanlarınıza yönelik hediye içerikleri sunmak

için kullanılır.

 

lokasyon verisi ve takibi

 Konuma özel hediyelerden ve anlık
kampanyalardan haberdar olunması ve
kullanılabilmesi için kullanılır.
- Sadece “uygulamayı kullanırken
lokasyona izin verenler” ancak
uygulamaya giriş yaptığında yakınında
konumlananan özel anlık kampanyaları
görüntüleyebilir.
- “Lokasyon takibine izin verenler”
yakınlarında yeni konuma özel anlık
kampanyalar başladığında bunlardan
uygulamaya girmeden bildirimlerle
haberdar olabilir.
- Lokasyon izni vermeyenler konuma özel
hediyeleri ve anlık kampanyaları
görüntüleyemez ve kullanamaz.

Belirtilen kişisel verilere ek olarak, profilinize gönüllü olarak eklemeniz halinde fotoğrafınıza erişilecektir. Ancak fotoğrafınız herhangi bir veri işleme faaliyetine tabi tutulmayacak, üçüncü taraflarla paylaşılmayacaktır.

• Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlar ve Hukuki Sebepler ile İşlemekteyiz? 

Kişisel verilerinizi, uygulamaya üye olurken veya bir kampanyaya katılım kapsamında bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak işlemekteyiz. Bu kapsamda kişisel verilerinizi uygulamaya üye olurken veya kampanyaya katılırken aramızda sözleşmesel ilişki kurulması ve sözleşmenin ifasının gerçekleştirilmesi amacıyla paylaştığınız kişisel verilerinizi portal hizmetlerinin ifası, geliştirilmesi ve ek hizmetler sunulması, taleplerinizin karşılanması, müşteri programlarının yönetilmesi, daha iyi ve size özel kampanyalar düzenlenmesi amaçları işlemekteyiz.

• Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntem ile Toplamaktayız?

Kişisel verilerinizi mobil uygulama üzerinden toplamaktayız. 

• Verilerinizin Güvenliğini Nasıl Sağlamaktayız? 

PepsiCo olarak, kişisel verilerinizi veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimiz ölçüde, 

a. Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek

b. Kişisel verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek

c. Kişisel verilerinizin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri almaktayız. 

• Kişisel Verilerinizi Kimlere Aktarmaktayız?

PepsiCo olarak kişisel verilerinizi yukarıda yer alan amaçlar doğrultusunda ve KVK Kanunu’nun 8. Ve 9.maddesine uygun olarak üçüncü kişilere aktarmaktayız. Kişisel verilerinizi yurtiçi ve yurtdışındaki grup şirketlerimize ve yurt içindeki internet servis sağlayıcı, mobil uygulama yazılım bakım ve destek hizmet sağlayıcılarına, iş ortaklarımız ve ürün/hizmet tedariki kapsamında destek alınan tedarikçilere/hizmet sağlayıcılara aktarmaktayız. Kişisel verilerinizi yukarıda yer verilen yurt içinde ve yurt dışında bulunan üçüncü kişilere aktarırken her halükarda kişisel verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli idari, teknik ve hukuki tedbirleri almaktayız.

Uygulamadaki Chatbot özelliğinin kullanılması halinde, kişisel verilerin depolanacağı sunucuların yurt dışında olması dolayısıyla, bu özelliği kullananlar telefon numarası ve cihaz bilgisinden oluşan kişisel verilerini yurt dışına göndermiş olacaktır.

• Kişisel Verileriniz Üzerindeki Haklarınız Nelerdir ve Bu Hakları Nasıl Kullanabilirsiniz?

PepsiCo tarafından verilerinizin işlendiği ve PepsiCo’nun verilerinizi veri sorumlusu sıfatı ile işlediği ölçüde Tekfen Tower Büyükdere Cad. No: 209 D. 3 Şişli/ İstanbul adresine yazılı olarak bizzat veya posta yoluyla ya da sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle destek@kazandirio.com e-posta adresine e-posta ileterek her zaman;

a. kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b. kişisel verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme,

c. kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d. kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı kişileri öğrenme,

e. kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

f. kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Pepsico’nun söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde kişisel verilerinizi silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g. kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere silme ve düzeltme taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteme,

h. kişisel verilerinizin otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme, 

i. kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme hakkına sahipsiniz.

Dilediğiniz takdirde sağladığınız kişisel bilgileri düzeltmek veya hesabınızı silmek amacıyla bu seçeneklerin mevcut olduğu mobil uygulamalarda veya telefon hattı aracılığı ile düzeltme veya hesap silme talebinde bulunabilirsiniz.Ancak telefon numarası bilginiz hesabınızla eşleşecektir ve hesabınızla eşleşen telefon numarası bilginiz, mevcut hesabınızı kullandığınız süre boyunca değiştirilemeyecektir. Hesabınızı silmeyi tercih ettiğiniz takdirde bilgilerinizi yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla uygulanabilir kanuni zamanaşımı süresi boyunca saklayacağız. Sildiğiniz hesabınızı bu süre içinde yeniden kullanmaya başlamak istemeniz halinde, hesabınızı bilgileriniz ve süresi devam eden haklarınız ile kullanmaya devam edebilirsiniz.