Kişisel Verilerin Korunması Ve Gizlilik Sözleşmesi

Kişisel verilerin korunması PepsiCo bünyesinde yer alan Pepsi-Cola Servis ve Dağıtım Limited Şirketi, Fruko Meşrubat San Ltd Şti, Frito Lay Gıda San ve Tic AŞ ( “PepsiCo”) için önemli bir konudur. Bu bilgilendirme metni, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVK Kanunu”) uygun olarak, mobil uygulamaya üye olurken sağladığınız kişisel verilerin hangi amaçlar ve hukuki sebeplerle işlendiği, verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla alınan güvenlik tedbirleri ile haklarınıza ilişkin açıklamalar içermektedir.

 • Hangi Kişisel Verilerinizi Toplamaktayız?
 • Mobil uygulamaya üye olurken sizden ad soyad, e-posta adresi, telefon numarası ve adresi , yaş , lokasyon , TC Kimlik Numarası , cinsiyet , tuttuğu takım verisi , eğitim bilgisi , müzik tercihleri verisi , internet kullanım verisi , operatör bilgisi verisi , kredi kartı bilgileri verisi , medeni durum verisi ,doğum yeri verisi , ürün tercih bilgisi , meslek bilgisi , bilgilerinizin arasında bulunduğu birtakım bilgilerinizi toplamaktayız.

 • Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlar ve Hukuki Sebepler ile İşlemekteyiz?
 • Mobil uygulamaya üye olurken aramızda sözleşmesel ilişki kurulması ve sözleşmenin ifasının gerçekleştirilmesi amacıyla paylaştığınız kişisel verilerinizi mobil uygulama hizmetlerinin ifası, geliştirilmesi ve ek hizmetler sunulması, taleplerinizin karşılanması, müşteri programlarının yönetilmesi, daha iyi ve size özel kampanyalar düzenlenmesi amaçlar ile işlemekteyiz. Kişisel verilerinizi yukarıda sayılan ve ilgili mevzuatın gerektirdiği haller haricinde hiçbir şekilde ticari bir amaçla kullanmayacağız.

 • Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntem ile Toplamaktayız?
 • Kişisel verilerinizi mobil uygulama üzerinden toplamaktayız.

 • Verilerinizin Güvenliğini Nasıl Sağlamaktayız?
 • PepsiCo olarak, kişisel verilerinizi veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimiz ölçüde,

  1. Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek
  2. Kişisel verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek
  3. Kişisel verilerinizin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri almaktayız.

 • Kişisel Verilerinizi Kimlere Aktarmaktayız?
 • PepsiCo olarak kişisel verilerinizi yukarıda yer alan amaçlar doğrultusunda ve KVK Kanunu'nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak üçüncü kişilere aktarmaktayız. Kişisel verilerinizi grup şirketlerimize ve yurt içi ile yurt dışında hizmet tedarik ettiğimiz kredi kartı hizmet sağlayıcı, ödeme hizmet sağlayıcı, internet servis sağlayıcı, mobil uygulama yazılım bakım ve destek hizmet sağlayıcılarına aktarmaktayız. Kişisel verilerinizi yukarıda yer verilen yurt içinde ve yurt dışında bulunan üçüncü kişilere aktarırken her halükarda kişisel verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli idari, teknik ve hukuki tedbirleri almaktayız.

 • Kişisel Verileriniz Üzerindeki Haklarınız Nelerdir ve Bu Hakları Nasıl Kullanabilirsiniz?
 • PepsiCo tarafından verilerinizin işlendiği ve PepsiCo'nun verilerinizi veri sorumlusu sıfatı ile işlediği ölçüde Tekfen Tower Büyükdere Cad. No: 209 D. 3 Şişli/ İstanbul adresine yazılı olarak bizzat veya posta yoluyla ya da sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle destek@kazandirio.com e-posta adresine e-posta ileterek her zaman;

  1. kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme
  2. kişisel verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme
  3. kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
  4. kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı kişileri öğrenme
  5. kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme
  6. kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Pepsico'nun söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde kişisel verilerinizi silinmesini veya yok edilmesini isteme
  7. kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere silme ve düzeltme taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteme
  8. kişisel verilerinizin otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme
  9. kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme hakkına sahipsiniz.
  Dilediğiniz takdirde sağladığınız kişisel bilgileri düzeltmek veya hesabınızdan silmek amacıyla mobil uygulamada düzeltme veya silme seçeneklerini kullanabilirsiniz. Kaydettiğiniz bilgilerinizi silmeyi tercih ettiğiniz takdirde bilgilerinizi artık saklamamaktayız.